Avís legal

Avís legal de l'Aparthotel Can Gallart

APARTHOTEL CAN GALLART, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en la pàgina d'Internet www.aparthotelcangallart.com.

Amb els límits establerts en la llei, APARTHOTEL CAN GALLART no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació no vinculen a APARTHOTEL CAN GALLART, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d'Internet d'APARTHOTEL CAN GALLART pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que APARTHOTEL CAN GALLART no pot controlar. Per tant, APARTHOTEL CAN GALLART no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d'APARTHOTEL CAN GALLART o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d'APARTHOTEL CAN GALLART.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que APARTHOTEL CAN GALLART ofereix a través del website, hauràs de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, t'informem que, mitjançant l'emplenament dels presents formularis, les teves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers d'APARTHOTEL CAN GALLART, amb la finalitat de poder-te prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-te de les millores del lloc web. Així mateix, t'informem de la possibilitat que exerceixis els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a cangallart@gmail.com o en l'adreça Carrer Francesc Moragas, 60, Santa