Aquest lloc web i el domini http://www.cangallart.com són propietat de Aparthotel Can Gallart amb domicili a C/ Francesc Moragas 60 · 17430 Santa Coloma de Farners · Girona · Spain, telèfon: 606 122 701 i adreça de correu electrònic info@cangallart.com. El CIF de Aparthotel Can Gallart és 40.443.536-Z

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, pertanyen a Aparthotel Can Gallart o a tercers que n'han autoritzat el seu ús. Aparthotel Can Gallart els presenta en el seu lloc amb finalitats d'informació i per a facilitar la seva relació amb les persones privades, empreses i amb administracions públiques.

Aparthotel Can Gallart es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

El logotip de Aparthotel Can Gallart i altres dissenys i logotips que identifiquen Aparthotel Can Gallart, serveis o campanyes i activitats només poden ser utilitzats amb autorització o coneixement previ de Aparthotel Can Gallart.

Queda totalment prohibit modificar, copiar o distribuir el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de Aparthotel Can Gallart.

L'usuari es compromet a utilitzar aquest lloc sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals o que perjudiquin els drets i interessos de Aparthotel Can Gallart o de tercers. Aparthotel Can Gallart no serà responsable del mal ús que en poguessin fer els usuaris.

Aparthotel Can Gallart complirà de forma estricta la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

Aparthotel Can Gallart entén que en el moment d'omplir els formularis que figuren en el lloc, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que se'n derivarà. L'usuari autoritza amb aquest acte a Aparthotel Can Gallart a tractar les dades per a les finalitats expressades en cada cas i, per tant, l'autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers o tractaments d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP).

L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a Aparthotel Can Gallart podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPDP, tot adreçant-se de qualsevol forma o per qualsevol mitjà a Aparthotel Can Gallart.

Aparthotel Can Gallart informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en alguns processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l'usuari a l'efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s'estableix entre ell i el lloc web de Aparthotel Can Gallart. La vigència d'aquestes galetes serà la estrictament necessària per a la prestació dels serveis que s'ofereixen des del lloc web. En cap cas s'utilitzen galetes per a l'adquisició de dades personals identificatives de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d'Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

Aparthotel Can Gallart adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

Aparthotel Can Gallart no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Aparthotel Can Gallart. Tampoc no se'n fa dels retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'accés a Internet o en altres sistemes electrònics, així com dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Aparthotel Can Gallart. No es garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

Aparthotel Can Gallart es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

Aparthotel Can Gallart no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a Aparthotel Can Gallart (framing).

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.